CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1, Đối với Laptop chính hãng, nếu sản phẩm còn trong thời gian bảo hành , quý khách liên hệ với nhà sản xuất để được bảo hành, nếu hết thời gian bảo hành, quý khách liên hệ với chúng tôi để được sửa chữa (có tính phí).
2, Đối với linh kiện vật tư thiết bị khác thì liên hệ với chúng tôi để được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3, Ngoài ra, trong quá trình bảo hành hoặc bảo trì, nếu quí khách có yêu cầu, chúng tôi sẽ cho quí khách mượn thiết bị khác để sử dụng .

Chính sách chung